PRZESTRZEŃ DO ROZWOJU - Gabinet Psychoterapii Gestalt

Przestrzeń do Rozwoju

O metodzie

O metodzie

Psychoterapia Gestalt należy do nurtu psychologii humanistycznej. Podstawowe założenie to świadomość i odpowiedzialność oraz aktywne bycie "Tu i teraz".

Psychoterapia polega na spotkaniu z terapeutą, efektem którego jest relacja oparta na zaufaniu, akceptacji i szacunku. Takie spotkanie umożliwia poznanie siebie, zrozumienie własnych emocji, sięgnięcie po wsparcie w bezpiecznych warunkach. Zmiana świadomości i zachowania pozwala dotrzeć do swoich potrzeb i nabyć umiejętności ich zaspakajania. Przekraczając dotychczasowe ograniczenia wynikające z przeszłych doświadczeń uzyskujemy wgląd w samego siebie i wolność wyboru. Daje to poczucie odpowiedzialności i wpływu na własne życie.

"Ważne jest nie to, co ze mną zrobiono, lecz to co ja zrobiłem z tym, co ze mną zrobiono."
Sartre

To założenie powoduje że człowiek nadaje znaczenie i sens własnej egzystencji.
"Świat, w którym żyjemy powstaje z jakości naszych relacji" - Buber

Psychoterapia Gestalt

Terapia indywidualna

Proces terapii odbywa się w relacji Klient-Terapeuta podczas cotygodniowych sesji. Prowadzi do poznania siebie, swoich uczuć, potrzeb i sposobów ich wyrażania i zaspakajania.

Terapia par

Prowadzi do rozwoju efektywnej komunikacji pomiędzy partnerami aby potrafili mówić i słuchać o swoich potrzebach, emocjach i odnajdować nowe sposoby budowania satysfakcjonującej relacji.

Coaching

Coaching jest procesem, którego głównym celem jest wzmocnienie klienta oraz wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby.

Kontakt

Umów się na wizytę