PRZESTRZEŃ DO ROZWOJU - Gabinet Psychoterapii Gestalt

Przestrzeń do Rozwoju

Strona Główna


Witaj 

Jesteś w miejscu, gdzie zlokalizowany jest Gabinet Psychoterapii Gestalt w Bielsku-Białej, w ramach którego oferuję Klientom następujące formy wsparcia i rozwoju.

Psychoterapia indywidualna krótkoterminowa- dotyczy pracy nad określonym obszarem, problemem np. żałoba, strata, kryzys w relacji. Trwa od kliku do kilkunastu sesji. Spotkania odbywają się raz w tygodniu

Psychoterapia indywidualna długoterminowa- dotyczy pracy nad zmianą, polepszeniem jakości swojego życia. Jest procesem poznawania siebie, uświadamiania sobie swoich stanów emocjonalnych, a co za tym idzie potrzeb i sposobów na realizację tak, aby uzyskać akceptację siebie, poczuć szczęście i móc realizować swoje cele i marzenia. Spotkania odbywają się w ustalonym, stałym terminie raz w tygodniu. Długość terapii zależy od celów i potrzeb klienta i trwa od roku do kliku lat.

Psychoterapia Par- głównym aspektem terapii jest relacja pomiędzy parą w sytuacji kryzysu, braku satysfakcji w związku bądź decyzji o rozstaniu. Ta forma terapii umożliwia parom rozwój i poprawę jakości komunikacji, lepszego poznania wzajemnych potrzeb, znalezienia satysfakcjonujących rozwiązań. Sesje odbywają się dwa razy w miesiącu.

Coaching- Ta forma rozwoju jest polecana dla osób, które chcą realizować swoje cele osobiste i zawodowe. Wspiera w odnajdowaniu najlepszej drogi oraz sposobów na realizację wyznaczonych celów. Obszary pracy dotyczą np.podejmowania nowych wyzwań, zmian w życiu zarówno osobistym jak i zawodowym, podejmowania kluczowych decyzji.

"Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono kierowało Twoim życiem, a Ty będziesz to nazywał przeznaczeniem."- C.G.Jung

Psychoterapia Gestalt

Terapia indywidualna

Proces terapii odbywa się w relacji Klient-Terapeuta podczas cotygodniowych sesji. Prowadzi do poznania siebie, swoich uczuć, potrzeb i sposobów ich wyrażania i zaspakajania.

Terapia par

Prowadzi do rozwoju efektywnej komunikacji pomiędzy partnerami aby potrafili mówić i słuchać o swoich potrzebach, emocjach i odnajdować nowe sposoby budowania satysfakcjonującej relacji.

Coaching

Coaching jest procesem, którego głównym celem jest wzmocnienie klienta oraz wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby.

Kontakt

Umów się na wizytę